Za Vojku Jevtović

Vojka je mlada, divna žena. Samohrana majka malog dečaka. Vojka je bolesna. Ima metastaze na ramenu, kičmi, jetri, linfinim žlezdama, i lobanji. Vojka neće odustati od borbe za svoj život a mi svi zajedno joj moramo u tome pomoći!
Jedina nada za Vojkino lečenje je na klinici u Turskoj gde se sada nalazi. Potrebno joj je 5 zračnih terapija koje koštaju 4 700 € i za početak 3 hemo i imunoterapije koje se primaju na 21 dan od kojih svaka košta po 5 000 €. Ukupan broj terapija se ne zna još uvek a samim tim ni broj dana koliko će Vojka boraviti u Turskoj i konačan iznos novca koji je potreban za lečenje.
Naša fondacija je uz Vojku a znamo da ste i vi, zbog toga vas pozivamo da date svoj doprinos i uplatite koliko god da ste u mogućnosti na Vojkin tekući račun:
170-0010425549000-34 Uni Credit banka
Jevtović Vojka
Ljubic bb, Čačak, Srbija